Aftalegrundlag / vejledning. Dato 01.01.2002

Alt fri gulvareal renses og imprægneres, papirkurve, køreunderlag m.v. som står på gulvet skal flyttes, kan f.eks. sættes op på borde eller lignende.

Det vil ligeledes være en god idé at samle og ophænge løse ledninger så de ikke ligger på gulvet, vi er ikke ansvarlige hvis de kommer i vores maskiner.

Vi skal have plads til at fremkomme med vore rensemaskiner, ligesom der skal være adgang til varmt vand, og der skal være el udtag i rummene, vi bruger strøm fra alm. lysnet stikkontakter.

Vi tager forbehold for usynlige pletter som fremkommer i forbindelse med rensningen, vi er ikke ansvarlige for løse tæppe- og møbel tråde, og evnt. farveudslip.

Sollys kan i nogle tilfælde ødelægge tæppets bagside, hvorfor vi ikke er ansvarlige for følgevirkninger deraf, ligesom vi ikke er ansvarlige for slidmærker på tæpper og møbler.

Vedr. kaffe, rødvinpletter m.v. hvor der er sket en indfarvning, renses tæpperne/møblerne alene på kundens regning og risiko, og der er ingen garanti på den del af opgaven, dette gælder også hårde gulve.

Har der været forsøgt rensning af pletterne inden vi påbegynder vort arbejde hos jer, tages der forbehold for evnt. misfarvninger eller lignende, ligesom vi ikke kan give garanti af nogen art på disse opgaver.

Såfremt der er enkelte ting der skal flyttes, giver vi selvfølgelig jer en hjælpende hånd med.
Vi kan ikke lave gamle møbler og tæpper og hårde gulve om til nye, men indestår for et rent og pænt slutresultat som lever op til Quick Dry® høje standard på renseopgaver.

Når der udføres renseopgaver af løse tæpper på Quick Dry® værksted, og tæpperne tilbageleveres indpakket i plastik, skal disse tæpper ved ankomst til kunden straks pakkes ud, hvis det ikke sker, kan der opstå mug problemer, Quick Dry® er ikke ansvarlig for evnt. skader på tæpperne såfremt denne udpakning undlades.